آمار سایت

مندرجات : 721
تعداد نمایش مندرجات : 8843243
بازديدکنندگان : 7133082

قسمتهای سایت

مقالات شما
خواندنیها

عضویت در خبرنامه

مقاله های ارسالی

فقر
خواص كلم بروكلي
احياي ايران
برنامه پنجم: مسائل و روابط جنسی در نوجوانان و جوانان (3)
برنامه چهارم: مسائل و روابط جنسی در نوجوانان و جوانان (2)
برنامه سوم: مسائل و روابط جنسی در نوجوانان و جوانان (۱)
نشست گفتگوي اديان
جراحی اندیشه
آينده پژوه
چت : مفید یا مضر
مشكل هويت و بي هدفي
اعلاميه حقوق بشر و ...
نقدي بر آموزش و پرورش در ايران
تأثير گذاري بر انديشه و كنش فردي از طريق گروههاي كوچك
آب در كوزه و ما تشنه لبان مي گرديم
نگاهي ساده به مسائل ايران
مشورت خانوادگي
لزوم وجود اديان
قانون و قانونمندي
جوان و مفهوم وسيع تر از اشتغال
برخي بيم ها در تأمين خا نواده
هرمشكلي آسون ميشه؛ اگه...
كجاست يك گوش شنوا؟
فقدان روابط عاطفي بين نسل ها
عامل نظام گسيختگي ياعامل پيشرفت و تكامل؟
شيريني علم وتلخي تحصيل
بياييد با پدر و مادرانمان آشتي
اينم از كنكوروتحصيلات
تحصيلات عالي
رو پيشنهادم فك كنين ..!!
آنچه در بازپروري معتادان بايد حتمأ لحاظ گردد
محله فقير نشين
اخلاق منفعل واخلاق فعال
به توسعه چگونه مي نگريم ؟
چگونه مي توان راه درست انجام دادن هر كاري را پيدا كرد ؟
در اصطلاحاتي كه به كار مي بريم دقت كنيم
دروغ فتنه انگيز
بررسي مسئله طلاق يا از هم گسيختگي
تأملي بر نقشهاي اجتماعي زنان و مردان
پرتو اميد
گنه کرددربلخ آهنگری
جواهر وجود انسان
روابط والدين و جوانان
درد دل
واژه اي در قفس است
والدين نازنينم، چقدرعزيزيد
بحران هويت
جوان وهدف زندگي
بي توجهي به ارزشها
تفكر

مطالب خواندنی از منابع دیگر

راهنمای سایت چاپ پست الكترونيكي
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه, 25 بهمن 1385 12:45
تعداد بازدید :48034

 

معرفي سايت 
دوستان وهمراهان گرامي ازحضورفعال شمادرسايت جوانيم تشكروقدرداني مي كنيم. قطعاباگشت وگذاري دراين سايت، مايل بوده ايدبدانيدهربخش به چه منظوري طراحي شده وشامل چه چيزهائي است. به عنوان پاسخي كوتاه اما دقيق به اين نياز، درزيرتوضيحاتي پيرامون جنبه هاي مختلف آن تقديم مي گردد. سايت جوانيم از بخش های مختلفی تشكيل شده است كه به ترتيب عبارتنداز مقاله ها، خواندنی ها، عکس ها و نظرات ذیل آنها 
 
الف) مقاله ها 

 

 

اين بخش محل استقرارمقاله هاي كاربران است. هركسي كه درسايت جوانيم نام نويسي كند، مي تواندمقاله هاي خودرادراينجابگذارد. او، بايدمقاله خودرادركامپيوترش تايپ كندويانسخه تايت شده آن راروي هاردكامپيوترش بگذاردوپس ازويرايش وپردازش آن، مقاله رادراين بخش اصطلاحاآپ لودنمايد( نحوه آپ لودكردن هرمطلبي دراين سايت، جداگانه توضيح داده خواهدشد). هيچ محدوديتي برمقاله هاي افرادحاكم نيست، مگربعضي ضوابط اخلاقي كه مواردآن جداگانه درسايت گذاشته شده است( به بخش مقررات سايت مراجعه فرمائيد)ونيزبرخي قواعد نوشتاري وسبكي كه آن هم درمكاني مخصوص دردسترس كابران قرارداده شده است( به بخش ضوابط مقاله نگاري رجوع شود). مثل هرمؤسسه ياسايت ديگري، مديران ومسئولان اين سايت نيزهرمقاله رابراساس اين ضوابط وقواعد ارزيابي مي كنندودرصورتي كه سبك ومحتواي آن تناقضي آشكارباآن ها نداشته باشد، آن راتحليل وبررسي محتوائي نموده، برحسب نوع محتوا، درزيريكي ازطبقات يازده گانه(درآينده ممكن است تعدادآن ها افزايش يابد) قرارش   مي دهند. هركاربري باكليك كردن روي نام هريك ازاين طبقات يازده گانه، به همه مقاله هائي كه درآن زمينه درسايت موجوداست دسترسي خواهدداشت وباكليك كردن روي نام هرمقاله، مي تواند ياآن رابازكرده، مطالعه كندوياآن راروي كامپيوترخودذخيره نمايد. آنچه لازم است دراينجايادآوري شوداين است كه اين سايت نه تنهامحدوديتي برانواع مقالات نويسندگان درنظرنمي گيرد؛ بلكه ازتمامي متون ومحتواهائي كه درچهارچوبة ضوابط وقواعدسايت، باعلائق وسلائق گوناگون، دربارة جنبه هاي مثبت ومنفي زندگي نسل جوان ايراني نگاشته وارائه گردد، استقبال هم مي نمايد. بنابراين اينجا ميداني است مجهزومهياكه همة واردان وكاربران عزيز، دوستان جوان خودرانيزدعوت نمايند مكنونات ذهني وقلبي وروحي خودرابنويسندوآزادانه درآن بگذارندودرمعرض ديدوقضاوت واستفادة همسالان وهمراهان خود، درسراسرجهان، قراردهند. سعي براين است كه بايك سيستم لينك گذاري معين هرمقاله راباتوجه به محتواي معين آن، به خواندني هاوبلاگ هاي هم مضمون ربط دهيم تاهركسي كه آن رامي خواند به راحتي وهم زمان، به آن هاهم دسترسي داشته باشد.   

 

 


 

 

ب) خواندني ها: 
 خواندني هامجموعه اي است ازاشارات ونظريات مثبت ومنفي كه درسايت هاي ديگرونيزدرروزنامه هاومجله ها دربارة زندگي نسل جوان ايراني درج مي گردد. ازآنجا كه گاهي بعضي ازاين سايت ها توسط مراجع ذي ربط بسته مي شوند، مسئولان ومديران اين سايت آن هارابه طرق مقتضي جمع آوري كرده، دراختيارمراجعان وكاربران خود قرار    مي دهند. اين اشارات ونظريات، هم مي تواند ديدودرك نويسندگان مقاله هاو بلاگ هاراازواقعيات زندگي نسل جوان گسترش دهدوهم ممكن است به عنوان مآخذومستندات، مورداستفادة آنان قرارگيرد. اين خواندني هامرتباًبه روزمي شوندو تازه ترين نكات واشارات راشامل مي گردند. ممكن است بعضي وقت ها تعدادي ازآن هاكه ازاهميت واعتباربيشتري برخوردارند، عمداً توسط مديران سايت درمعرض ديدنويسندگان بلاگ هاومقاله هاقرارداده شوندوازآنان دعوت شود، مرجحاًدربارة آن ها قلم فرسائي كنند. بسيارمفيدومؤثراست كه نويسندگان عزيزمقاله هاوبلاگ ها، مرتباًبه اين خواندني هامراجعه كنندودرمضامين آن ها مداقه نمايندوباالهام ازآن ها واستنادبه آن ها، محتواي نوشته هاي خودراغناواعتباربيشتربخشند.

 

 


 

 

اعلانات

1-آدرس سایت: http://www.javanim.org 

 

همچنين خود جوانان عزيز بايد در پرورش و اصلاح مفاهيمي كه به نظرشان ناقص يا نادرست است اقدام كنند؛ البته با رعايت ادب و احترام نسبت به نويسنده يا هر فرد يا گروه ديگري؛ تا انشاء الله مطالبي كه مطرح مي شود آموزنده و مفيد باشد

2-ارسال عكس: دوستان عزيز مي توانندعكس هاي مناسب اين سايت را ازطريق ايميل زيربراي ما ارسال نمايند.عكس ها توسط خودشما تهيه شده باشد:

lover.loyal@gmail.com

3-مقالات وخواندني هاي مناسب رااز طريق «ارسال نوشته هاي شما» براي ما ارسال نماييد.درج يك خواندني از منبعي ديگر در اين سايت به معناي تأييد صحت آن مطلب يا تأييد منبع آن نيست؛ بلكه هدف، صرفاً توجه به مواردي است كه ممكن است وجود داشته باشد و استمداد از افكار و ايده هاي جوانان در جهت رفع مشكلات احتمالي و استفاده از امكانات و موقعيت هاي مثبت اجتماعي

 

4- لطفاً مقالات و مطالب خواندنی خود را که مناسب این سایت می دانید از طریق گزینه ی ارسال مطالب فوق برای ما ارسال دارید تا در سایت منتشر گردد و مورد استفاده ی همه ی کاربران قرار گیرد. 

5-مطالب جوانیم و نظرات و دیدگاه های دوستان را از طریق صفحه ی فیس بوک جوانیم با آدرس زیر دنبال نمایید:

facebook.com/javanim 

oruspu numarasi canli sohbet numaralari sohbet hatlari telefonda sohbet telefonda sex sohbet numaralari arac muayene dava sorgulama trafik ceza sorgulama isimden numara sorgulama bilinmeyen numaralar