آمار سایت

مندرجات : 721
تعداد نمایش مندرجات : 8696942
بازديدکنندگان : 6994709

قسمتهای سایت

مقالات شما
خواندنیها

عضویت در خبرنامه

مقاله های ارسالی

مشورت خانوادگي
برخي بيم ها در تأمين خا نواده
كجاست يك گوش شنوا؟
فقدان روابط عاطفي بين نسل ها
بياييد با پدر و مادرانمان آشتي
بررسي مسئله طلاق يا از هم گسيختگي
روابط والدين و جوانان
واژه اي در قفس است
والدين نازنينم، چقدرعزيزيد
قاچاقچي بيداردل
سنگ صبور
فقدان روابط صحيح عاطفي و منطقي بين والدين و جوانان و اص
كمبود روابط صحيح عاطفي بين والدين و جوانان و اصولا نسله
ابرو به من كج نكن، كج كلا خان يارمه...
ايجاد انگیزه مطالعه
زندگي و خوشبختي
خواهي نشوي رسوا هم رنگ جماعت شو!!!
ازدواج
آیا هنوز هم می خواهید صدای ما دو تا رو بشنوید؟
نگاه سرد
ازدواج یک اتحاد است
دوستي پسرهاودخترها
انصاف وارتباط
جوان ووالدين
رابطه
جنس مخالف
قهر
بی عشق جهان مرده است
دوبال برای پرواز
پاسخی ازاعماق
دوستی
ازدواج هدف یاوسیله؟
پیوندابدی
پدر!مادر! صدایم را می شنوید ؟
تربيت كودكان
زهرشیرین
بیاباهم حرف بزنیم
رابطه ي والدين وفرزندان
كودك ديروز، ...امروز
گام هایی استواردرمسیرآرامش
دری به سوی خوشبختی
سرما سخت سوزان است
احترام
دنیای آدمها
درباره عشق
ازدواج موقت
توبه فكرجنگل آهن وآسمون خراش من به فكريه اتاق اندازه ي تو
دگرگونی قلوب
عشق دردناك
پيوند عشق وعقل

مطالب خواندنی از منابع دیگر

بررسي مسئله طلاق يا از هم گسيختگي چاپ پست الكترونيكي
پنجشنبه, 27 مرداد 1384 11:04
تعداد بازدید :5866

جامعه شناسان ، مسائل اجتماعي را بر اساس نظريات مختلف جامعه شناختي مورد بررسي قرار مي دهند و از نظريه ها و عقايد مختلف جهت تبيين مسائل و ضروريات استفاده مي كنند . از جمله اين تبيينات ، تبيين كاركردي است كه طلاق را براي كل نظام اجتماعي لازم مي داند و به آثار و نتايج آن توجه مي نمايد . بر اين اساس از جمله كاركردهاي طلاق عبارتند از :

 • پيشگيري از ايجاد مشكلاتي از قبيل انحرافات جنسي ، خودكشي ، اعتياد به مواد مخدر ، سرقت و ... زيرا خانواده اي كه در آن اختلاف و نزاع و جدال و مشاجره و ... وجود داشته باشد كانوني مناسب براي رفع نيازمندي هاي عاطفي و جسماني و اقتصادي و رواني اعضاي آن نخواهد بود و اگر فردي خود را مجبور به زندگي در چنين خانواده اي بيابد به علت وجود نيازهاي فوق و در جهت پاسخگويي به آنها به انواع مشكلات و مسائل اجتماعي مبتلا مي گردد . اما طلاق راه حل مناسبي است تابه اين نيازها با ازدواج ديگري به طور مناسب و مشروع پاسخ داده شود .
 • پيشگيري از ايجاد و تولد اطفالي كه با تربيت در محيط متشنج و مضطرب خانواده اي پر از مشاجره و منازعه به دامان اجتماع پناه مي برند و از خانواده رو گردان شده به انواع انحرافات اجتماعي آلوده و گرفتار مي شوند .
 • آزادي طرفين ازدواج از قيود زندگي مشتركي نا مطلوب در حالي كه به ازاي اين قيود منافعي نيز شامل حالشان نمي شود . زيرا عدم تفاهم آن دو ، جو پيشرفت و همكاري و امنيت و آرامش در روابط صميمانه را كه لازمه سعادت و ايجاد فرصت هاي مناسب ترقي و منفعت است ،از بين برده است .
 • جلوگيري از آسيب هاي رواني و بيماري هاي روحي كه در اثر حضور در جوي نامساعد و پر تلاطم امكان ظهور مي يابند .
 • تربيت فرزندان در محيطي آرام و دور از تشنجات و منازعات والدين ،حتي اگر نزد يكي از آن ها تربيت شوند و جلوگيري از ايجاد اختلالات رواني در كودكان بدين وسيله . و...

 البته كاركرد گرايان تنها به مزاياي اين امر آن هم براي عده خاصي، توجه مي كنند و معايب اين مسئله و  معضل اجتماعي را كه بسيار بيشتر از كاركرد ها  و نتايج آن مي باشد ، فراموش مي نمايند . از جمله اين معايب عبارتند از :

 • عدم سعي و تلاش و مجاهده توسط زوجين جهت اصلاح خود و برقرار داشتن كانون خانواده كه اساسي ترين واحد اجتماعي است و با ايجاد همبستگي در آن ، اعضاي آن به پيشرفت هاي عظيمه نائل مي گردند و در اين عالم سعادت و كامراني حاصل مي كنند و امور و احوالشان منظم مي شود و از آرامش و آسايش برخوردار مي شوند .
 • استفاده بسيار سريع افراد از اين راه حل و ظهور شكست و آسيب روحي براي ايشان ، ،زيرا وابستگي عاطفي هر قدر قليل حد اقل در دوران كوتاه همزيستي تا حدي ايجاد شده و جدايي سبب از دست دادن آن و شكست در زندگي مي گردد .
 • بي سرپرستي كودكان و عدم تربيت آنها و بزه كاري و پرخاشگري و ناسازگاري و افت تحصيلي و فحشا و ايجاد تمايلات همجنس گرايانه و كاهش ميل به ازدواج در ايشان و تقليل اعتماد به نفس و اعتماد به زندگي و تزلزل عاطفي و كلأ ايجاد آسيب هاي رواني و اجتماعي .
 • ايجاد مشكلاتي براي كودكان به علت ازدواج مجدد والدين .
 • فقدان همان حداقل پاسخگويي به نيازها و گرفتاري به انواع انحرافاتت جهت رفع نيازها، در صورت عدم ازدواج مجدد .
 • گسست ارتباطات خويشاوندي كه با ازدواج به وجود آمده و بالنتيجه تزلزل ارتباطات اجتماعي در سطح گسترده و ...

  شايد براستي اگر همه اين معايب يا گژ كاركردها  در كنار هم مورد نظر قرار گيرند محاسن و كاركردهاي طلاق بي ارزش و مضر ملاحظه گردد، مگر در موارد بسيار استثنايي كه حقيقتأ راه حل ديگري به جز طلاق موجود نباشد .

      نظريه ديگري كه مي توان به واسطه آن به تبيين طلاق پرداخت انتقال فرهنگي مي باشد . مطابق اين نظريه طلاق و انجام آن و يا درخواست آن و يا تفكر به آن به عنوان راه حل رفع مشكلات زندگي از طريق معاشرت با دوستان غير مناسب و داشتن روابط اجتماعي با انواع خاصي از مردم كه مثلأ در اين مورد وي را به طلاق تشويق  مي نمايند و يا انگيزه جدايي وي را ايجاد مي كنند ، بارز مي شود .

 با شروع زندگي مشترك فرد خود را مقيد به مسائلي مي بيند كه تا قبل از آن وجود نداشته است . كارهاي سخت و تكراري و بدون مزد ظاهري در منزل ، تأمين اقتصاد و معاش خانواده ، ارتباط با خويشاوندان همسر ، اختصاص اوقاتي به امور همسر و توجه به او و تفكر در مورد مسائل او ، اداره فرزند يا فرزندان و تربيت آنها و رسيدگي به مسائل جسماني و انساني و روحاني ايشان ، مشغله هاي فكري اداره امور خانواده و ... همه مسائلي هستند كه تنها در كنار شيريني هاي زندگي مشترك كه از عشق و محبت ناشي مي شود قابل تحمل مي باشند . اما در خانواده اي كه اين عشق و محبت و اين انگيزه قوي جهت ادامه زندگي وجود ندارد ، مزاياي زندگي دوران تجرد و عدم وجود اين قيد و بندهادر آن، خود را به نحو بارزي جلوه مي دهند و فرد تقيداتي را كه تفرد براي او ايجاد مي كند ، نمي بيند و نيازهاي جسماني و مادي و عاطفي و ... او كه اكنون پاسخ گفته مي شوند مورد غفلت قرار مي گيرد ، زيرا فعلأ بي جواب نمانده و بدين نحو تصميم به طلاق مي گيرد . در اين مسير آنچه بيشترين نقش را ايفا مي كند دوستان و رفقاي فرد هستند كه وي را به چنين كاري به نحو مستقيم و يا غير مستقيم تشويق مي نمايند . فرد چون دوستان خود را فارغ از اختصاص وقت به همسر و غيرمقيد به تأمين اقتصادي او و ديگر امور منزل و ... مي بيند و چون با استهزاءدوستان به علت پايبندي فرد به زندگي مشترك روبرو مي شود ، فراموش مي كند كه او اين امور را در غالب چه رفع حوائجي بر عهده گرفته است و محصوريت در زندگي مشترك را كاري عبث و بيهوده مي بيند . همچنين تشويق دوستان به طور مستقيم در هنگام ظهور كوچك ترين مشكل در زندگي مشترك عاملي مؤثر در بروز مسئله طلاق است . اين كه رفاه ،آسايش ،آزادي و در بند نبودن خود را به وي اظهار داشته و حتي گاهي او را به القابي ملقب ساخته و يا به ازدواج مجدد با كساني كه اصلأ شايد امكان هم نداشته باشد مخاطب مي سازند ، همه اموري است كه انگيزه طلاق شده،وي را به اين امر تشويق مي نمايد .

 لبته فرد نبايد هرگز از تقيدات دوران تجرد و منافع دوران زندگي مشترك غافل ماند چه كه هر دوران محدوديتها و مزاياي مختص به خود را دارد كه در اختيار فرد قرار مي گيرد . در اين مسئله نقش والدين ، رسانه هاي گروهي و ... بسيار مؤثر است تا حتي در صورت وجود و بروز مشكل ، حل و رفع گردد و تفكر به مسئله طلاق كمرنگ تر شود . اين كه افراد تعليم داده شوند تا مشكلات خود را خود حل نمايند و اجازه ندهند مشكلات نزد دوست و آشنا و ... بروز كند ، آنها نيز اجازه تشويق به چنين مسئله اي را به خود نمي دهند و تا حدي و در موارد بسياري كانون خانواده پا بر جا خواهد ماند .

 تبيين اين مسئله با استفاده از نظريه برچسب زني نيز امكان پذير است؛چه كه مطابق اين نظريه طلاق و وقوع آن و يا ايجاد اختلاف و تشديد آن فرايندي است كه توسط عده اي كه زوج و زوجه را به سمت اين مسئله سوق مي دهند ، صورت مي پذيرد . اين امر بدين نحو است كه اطرافيان دو فردي كه زندگي مشترك خود را آغاز مي كنند به محض ملاحظه و مشاهده كوچكترين اختلاف نظر و يا حتي برداشت خود از گونه اي از رفتار آن دو ، شروع به نقل و انتقال آن و بزرگ نمودن اين مسئله و زدن برچسب وجود اختلاف بزرگ و حل نشدني و عدم تفاهم و ناسازگاري و .. مي كنند .

گفتگوها و حرفهاي پيش از ازدواج نيز مي تواند در اين مسئله مؤثر باشد . از هنگامي كه دو نفر قصد ازدواج با يكديگر را مي نمايند هر كس با طرز تفكر و برداشت و تصوري كه از رفتار و خلقيات و سلوك آنها دارد، شروع به قضاوت مي كند و از ابتدا، انتهاي اين زندگي را پيش بيني مي نمايد و خواه ناخواه اين مطالب به سمع ايشان نيز مي رسد . اين مسئله سبب مي شود تا زن و شوهر به محض احساس كوچكتري تفاوت و نه حتي اختلاف ، پيش بيني ديگران را تداعي كنند و به پرورش آن در فكر و ذهن و در نتيجه در اعمال و رفتار خود پردازند . گاهي نيز كه قبل از ازدواج چنين مطالبي مطرح نشود در ابتداي زندگي مشترك كه تفاوت سلائق و نظرات با در كنار هم قرار گرفتن افراد خود را ظاهر مي سازند ، چنانچه ديگران از آن آگاه شوند ، شروع به تشويق طرفين به مقابله و احقاق حق مي نمايند . اين مسئله امر را بر زن و شوهر مشتبه مي سازد كه حقيقتأ اختلاف دارند و امكان رفع اختلافات و يا پذيرش تفاوتها وجود ندارد و اين خود بازخورد در ارتباط زن و شوهر يافته ، تفاوتها به اختلافات و اختلافات به مشاجرات و ناسازگاري ها مي انجامد .

در اين مورد نيز شايد بهترين راه حل پذيرش تفاوتها و در نظر گرفتن آنها به عنوان عوامل تكامل فرد مقابل و بالنتيجه عدم بازگو نمودن آنها در نزد اطرافيان باشد كه از مسئله برچسب زدن؛ يعني اظهار عدم تفاهم و ناسازگاري طرفين جلوگيري نموده، ميزان طلاق هايي كه به علل كاذب و غير واقعي اتفاق مي افتد را كاهش مي دهد . بدون شك در همه موارد فوق الذكر از جمله اموري كه مي تواند فرد را از طلاق باز دازد ، انتخاب همسر به نحوي صحيح و مناسب ، انتخاب آگاهانه دوستان ، تميز اصل و فرع در زندگي ، عدم سختگيري در جزئيات ، رازداري ، توجه به نياز هاي همسر ، تحمل و گذشت ، بخشندگي و اغماض ، توجه به تقدس امر ازدواج و محوريت ارتباط روحاني زوجين و ... مي باشد .

 

افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
قالب نوشته:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.
پژوهشگر |1386-11-1 17:01:36
بیشتر از نظرات جامعه شناسان استفاده کنید
محسن  - طلاق |1386-10-4 10:51:11
میخوام طلاق بدم ولی به ضررم میشه چیکار کنم
موفق بشم به ایمیلم بفرستین راه حل ای کارو
میهمان  - نثرآشفته |1384-6-14 18:16:34
چه خوب است حرف های خوب خود را با زبانی شسته
رفته تر بیان کنیم . نثر این نوشته آشفته و پر
از غلط های مدرسه ای است . ظاهرا مقالات را
ویرایش نمی کنند . که غلط های املائی هم دیده
می شود

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

اعلانات

1-آدرس سایت: http://www.javanim.org 

 

همچنين خود جوانان عزيز بايد در پرورش و اصلاح مفاهيمي كه به نظرشان ناقص يا نادرست است اقدام كنند؛ البته با رعايت ادب و احترام نسبت به نويسنده يا هر فرد يا گروه ديگري؛ تا انشاء الله مطالبي كه مطرح مي شود آموزنده و مفيد باشد

2-ارسال عكس: دوستان عزيز مي توانندعكس هاي مناسب اين سايت را ازطريق ايميل زيربراي ما ارسال نمايند.عكس ها توسط خودشما تهيه شده باشد:

lover.loyal@gmail.com

3-مقالات وخواندني هاي مناسب رااز طريق «ارسال نوشته هاي شما» براي ما ارسال نماييد.درج يك خواندني از منبعي ديگر در اين سايت به معناي تأييد صحت آن مطلب يا تأييد منبع آن نيست؛ بلكه هدف، صرفاً توجه به مواردي است كه ممكن است وجود داشته باشد و استمداد از افكار و ايده هاي جوانان در جهت رفع مشكلات احتمالي و استفاده از امكانات و موقعيت هاي مثبت اجتماعي

 

4- لطفاً مقالات و مطالب خواندنی خود را که مناسب این سایت می دانید از طریق گزینه ی ارسال مطالب فوق برای ما ارسال دارید تا در سایت منتشر گردد و مورد استفاده ی همه ی کاربران قرار گیرد. 

5-مطالب جوانیم و نظرات و دیدگاه های دوستان را از طریق صفحه ی فیس بوک جوانیم با آدرس زیر دنبال نمایید:

facebook.com/javanim 

oruspu numarasi canli sohbet numaralari sohbet hatlari telefonda sohbet telefonda sex sohbet numaralari arac muayene dava sorgulama trafik ceza sorgulama isimden numara sorgulama bilinmeyen numaralar