آمار سایت

مندرجات : 721
تعداد نمایش مندرجات : 8697515
بازديدکنندگان : 6995275

قسمتهای سایت

مقالات شما
خواندنیها

عضویت در خبرنامه

مقاله های ارسالی

مشورت خانوادگي
برخي بيم ها در تأمين خا نواده
كجاست يك گوش شنوا؟
فقدان روابط عاطفي بين نسل ها
بياييد با پدر و مادرانمان آشتي
بررسي مسئله طلاق يا از هم گسيختگي
روابط والدين و جوانان
واژه اي در قفس است
والدين نازنينم، چقدرعزيزيد
قاچاقچي بيداردل
سنگ صبور
فقدان روابط صحيح عاطفي و منطقي بين والدين و جوانان و اص
كمبود روابط صحيح عاطفي بين والدين و جوانان و اصولا نسله
ابرو به من كج نكن، كج كلا خان يارمه...
ايجاد انگیزه مطالعه
زندگي و خوشبختي
خواهي نشوي رسوا هم رنگ جماعت شو!!!
ازدواج
آیا هنوز هم می خواهید صدای ما دو تا رو بشنوید؟
نگاه سرد
ازدواج یک اتحاد است
دوستي پسرهاودخترها
انصاف وارتباط
جوان ووالدين
رابطه
جنس مخالف
قهر
بی عشق جهان مرده است
دوبال برای پرواز
پاسخی ازاعماق
دوستی
ازدواج هدف یاوسیله؟
پیوندابدی
پدر!مادر! صدایم را می شنوید ؟
تربيت كودكان
زهرشیرین
بیاباهم حرف بزنیم
رابطه ي والدين وفرزندان
كودك ديروز، ...امروز
گام هایی استواردرمسیرآرامش
دری به سوی خوشبختی
سرما سخت سوزان است
احترام
دنیای آدمها
درباره عشق
ازدواج موقت
توبه فكرجنگل آهن وآسمون خراش من به فكريه اتاق اندازه ي تو
دگرگونی قلوب
عشق دردناك
پيوند عشق وعقل

مطالب خواندنی از منابع دیگر

برخي بيم ها در تأمين خا نواده چاپ پست الكترونيكي
جمعه, 07 مرداد 1384 13:12
تعداد بازدید :5009

مقاله زير كه به روش بررسي اسناد و نيمه تجربي و در مواردي به استناد به پژوهشهاي تيمي ، تهيه شده است ، متمركز است بر برخي بيم ها ، كه اغلب خا نواده هاي  ايراني گرفتار آن هستند .

بيم اول ، نارسايي در رفع نيازهاي اساسي خانواده – كشور ما در سال 2000 داراي مشخصات ذيل بوده است  :

جمعيت حد متو سط 4/67 ميليون نفر ، رشد طبيعي جمعيت 4/1 ، نسبت سني جمعيت 39 درصد زير پانزده سال ، در آمد ناخا لص  ( در1988) 65/1  دلار آمريكايي ، در آمد سرانه 1790 دلار آمريكايي ، بيسوادان 33 درصد زن ، 18 درصد مرد و 61 درصد شهرنشين بوده است (1) . در زماني كه 48 درصد اطفال شير خواره دانماركي تا 3 سالگي در شيرخوارگاهها نگهداري مي شوند (2) ما ترجيح مي دهيم اطفالمان را در خانه نگهداريم زيرا رابطه مادر و فرزنديمان به مراتب بيشتر و نزديكتر از خانواده غربي است . 27 درصد جمعيت ما به خدمات بهداشتي برآورده نشده نيازمندند ، 10 درصد به آب سالم و 19 درصد به فاضلاب  دسترسي ندارند . كشور ما در بين 174 كشور ليست شده مقام نودوپنجم را داراست و مثلأ مكزيك رتبه پنجاهم ( روزنامه خرداد شماره 210 )را حا ئز است. گزارش سازمان ملل حاكي است كه در سال 2000 ، نسبت جمعيت خام ما 6/18 تنزل يافته است . نسبت مرگ و مير كشورمان در سال 2000 ، 3/6 در هزار و در فاصله سال هاي 2001 تا 2002 همان ميزان  3/6 در هزار بوده است (3). علل مرگ و مير در ايران مشابه كشورهاي توسعه نيافته مي باشد . در كشورهاي كمتر توسعه يافته بيماري هاي عفوني و سوء تغذيه رايج ترين علل مرگ در دوران كودكي هستند؛ در حالي كه رايج ترين علل مرگ  در كشورهاي بيشتر توسعه يافته  سرطان و بيماري هاي قلبي ، ليكن اغلب در افراد مسن، مي باشد . 

بيم دوم ، خشونت كودك آزاري و زن آزاري در خانواده – جوكوييان  مي نويسد :

هر چه اطفال زود تر درك كنند كه والدينشان كامل نيستند زود تر متوجه مي شوند كه آنها ضرورتي براي كامل شدن احساس نمي كنند (5) . گزارش گروه تحقيق تخصصي كودكان تهران حاكي است كه موارد ضرب و جرح به اطفال در 8/12 درصد شديد و 2/87 درصد متوسط بوده است و مهمترين عامل كودك آزاري والدين بوده اند . از سال 1365 تا 1378 تعداد دختران فراري 20 برابر شده است . طبق آمار نيروي انتظامي در 4 ماه سوم سال 1380 تعداد 60156 نوجوان فراري توسط آن نيرو دستگير شده اند (6) . آمار فرزند كشي و كودك آزاري هر روز افزايش مي يابد؛ چه كه از حدود 1000 تا 1500 تلفن در روز به بهزيستي 7/27 درصد به مسائل خشونت در خانواده و كودك آزاري مرتبط مي شود (7) . از مهمترين دلايل فرار از خانه طبق آخرين منبع اينترنتي از جمله آزارهاي جسماني ، جنسي ، روحي ، ترس از آزار دهندگان و جستجوي محبت در محيط خارج از خانه بوده است (8 ) . سوء استفاده هاي جسماني ، جنسي و هيجاني مي تواند تأثيرات روحي شديدي روي اطفال داشته باشد و موجب افسردگي ، سلب اطمينان و ضعف عزت نفس آنان گردد (9) . پزشكي در جنوب شهر تهران مي گفت غالب مراجعين ( خانم ها ) از ناحيه گوش چپ دچار ناشنوايي نسبي يا مطلق هستند و بعد از مصاحبه پزشكي معلوم گرديده كه همسران يا برادرانشان راست دست مي باشند (10). از جمله علت هاي اصلي زن آزاري كشمكش هاي خانوادگي و زناشويي ، عدم تفاهم و توافق اخلاقي ، اجتماعي ، فرهنگي ،ازدواج هاي بي رويه و زود رس ، تعدد زوجات و ... مي باشد . زن آزاري در اوج خود موجب خود سوزي يا انواع ديگر خودكشي مي شود (11) . از ديدگاه جامعه شناسي تبعيض ، بي حرمتي و زن آزاري پديده اي جهاني است و عموميت و وسعت آن موجب گرديده است كه زن به عنوان يك كاست اجتماعي شناخته شود .

پيدايش قمينيسم و قوت آن در سال هاي اخير نيز نوعي بازتاب اين مسئله مي باشد .فمينيسم از اروپا آغاز و به آمريكا و ساير نقاط جهان گسترش يافته . فمينيسم به مفهوم غربي بويژه نوع امريكايي افراطي آن ، هيچ سر سازگاري با مردان ندارد و ازدواج را براي زنان در حد ازدواج با همجنس  تبليغ مي كند وبه هيچ وجه طالب برابري حقوق زن و مرد نيست ، از اين جهت نمي توان دل به آن خوش داشت ؛ چه كه مشكلي را با مشكل ديگر جايگزين مي كند و بيشتر به آنچه  هست مي پردازد  تا آنچه كه شايسته و سزاوار بودن است (12) .  در اين راستا چهره هاي نادري چون ام سلمه (طاهره قرة العين قزويني ) در عهد ناصرالدين شاه را مي توان از پيشگامان برابري حقوق زن و مرد در مشرق زمين دانست .

بيم سوم ، تجرد زدگي و بحران ازدواج

 در دهه 1370 -1380 با توجه به كاهش قابل توجه ميزان تجرد قطعي در بين مردان ، شاهد افزايش تدريجي اين شاخص در زنان به ميزان دو برابر مردان بوده ايم (13) . ساخت اجتماعي جامعه ما و محدوديت هاي زياد و هنجارهاي تحذيري كه بر روابط بين دختر و پسر  حاكم نموده است و فقدان يك  نظام تعريف شده تربيتي در ارتباط دختر با پسر و بر عكس ، دوستي ها ، نامه نگاري ها و ارتباطات محرمانه كه از مصاديق نو آوري در جامعه ما مي باشند ، جوانان را با بحران ارتباط سالم تؤام با امنيت و آزادي، مواجه كرده است (14) .

جامعه ما ناچار است از يك مرحله بحراني در امر ازدواج كه انفجار جمعيتي در دهه 1355- 1365 به وجود آورده است ، عبور كند .

همچنين هزينه هاي فزاينده و عدم تعادل اقتصادي،امر تأسيس خانواده را با مشكلي حاد مواجه ساخته است .

بيم چهارم ،بيكاري و كم كاري

رشد بي رويه جمعيت در سالهاي 1357-1365 ، تحريم هاي اقتصادي در سطح بين المللي، تحميل جنگ 8 ساله با عراق و نارسايي نظام اقتصادي از جمله موجب ناهماهنگي در عرصه عرضه و تقاضاي اشتغال در ساليان اخير گرديده است و بويژه فارغ التحصيلان دانشگاه را با بحران بيكاري و فشار روحي مواجه ساخته است . زنان هر چند در ساليان اخير از رشد فرهنگي چشمگيري به ويژه در سطح تحصيلات عالي برخوردار بوده اند، ولي شانس آنان در اشتغال، به مراتب كمتر از مردان است . مثلأ در بازار مطبوعات، 92 درصد نشريات در ايران متعلق به مردان است ( 15) . نرخ بيكاري از 45/1 ميليون نفر در سال 1376 به 4/3 ميليون نفر در پايان سال 1381، يعني به 4/2 برابر رسيده است . در پايان 1380 بين 17 تا 35 درصد از خانواده هاي كشور زير خط فقر مطلق بوده اند (16) . مسئله ديگر كه حداقل سابقه آن به عهد قاجار بر مي گردد، كم كاري و راندمان ناچيز كار مؤثر است . طبق بر آورد سازمان ملل متحد در سال 1998 بر آيند 8 ساعت كار در ايران 33 دقيقه مي باشد .در مقايسه ساعات مفيد  كار  در چند كشور به قرار زير بوده است :

ژاپن 2000، ايالات متحده 1800 ، آلمان 1650 ، و ايران 650 (17). بنابر اين حتي در صورت اشتغال بيكاران، با مسئله كم كاري آنان مواجهيم و امراض اخلاقي نظير توجيه دروغ مصلحت آميز ، تقيه ، حقوق نا كافي و عدم شناخت مفهوم كار، به عنوان سرچشمه خدمت و عبادت را مي توان از علل آن دانست (18 ) .

 بيم پنجم ، آسيب پذيري در برابر حوادث

در سال 1376تلفات ناشي از ترافيك در ايران، 30 كشته به ازاء  هر ده هزار خود رو بوده است . اين رقم براي ژاپن 4/1 ، استراليا 8/1 ، آلمان 5/1 و فيليپين 3/5 نفر گزارش شده است (19) ! در يك تحقيق وبر رسي خاص معلوم شدكه بالاترين علت فالجين نخاعي مردان در درجه اول تصادف اتومبيل (27/37درصد) ،و در درجه بعد سقوط از بلندي (03/25 درصد ) و در مرتبه سوم  ريزش آوار (9/17 درصد ) بوده است و در مورد زنان نيز در درجه اول تصاف اتومبيل(  03/50 درصد) و در مراتب بعدي ريزش آوار و سقوط از بلندي (با نسبت مساوي 2/14 درصد ) بوده است كه براي مقايسه، آمار  چند كشور ديگر در همان زمان ذكر مي شود ؛در آمريكا، به ترتيب كثرت ،اصابت گلوله (60 درصد ) و سقوط از بلندي (16 در صد ) ؛در سوئيس، حوادث رانندگي (39 درصد ) و حودث ناشي از كار (18 درصد ) ؛در هند، سقوط از بلندي (98 درصد ) و مشاجره (2 درصد ) گزارش شده است (20 ) . نا آگاهي از مقررات رانندگي وعدم رعايت ان ، عدم تطابق كامل نظام راه و ترابري با استاندارد هاي پيشرفته و مطمئن ، ضريب آسيب پذيري را به اضعاف مضاعف فزوني داده است . اعضاي خانواده ها، بويژه در نقاط روستايي و ساكنان بافت هاي كهنه شهري، در مقابل سوانح طبيعي و غير طبيعي ناگهاني از قبيل: زلزله ، سيل ، آتش سوزي ، انفجار گاز ، تركيدگي لوله ها و ريختن آوار، به شدت آسيب پذيرند .

بيم ششم ، از هم گسيختگي خانواده و طلاق

شاخص ميزان خالص طلاق در مناطق شهري در سال 1380 ، 60 درصد  رشد نموده است (21) . كارايي خانواده زوج هاي در حال طلاق،به طور معناداري از كارايي خانواده زوج هاي طبيعي و با ثبات، پايين تر است.همچنين زوج هاي در حال طلاق در سازه هاو نقش هاي خانوادگي و حل مشكلات ناشي از آن، كار آيي ضعيف تري را نشان داده اند (22) . از جمله علل از هم گسيختگي خانواده ها و طلاق ، عدم تعادل فرهنگي ، اختلاف ساختاري خانواده ، عدم تحقق انتظارات غير واقعي و تزاحم و تداخل نقش هاي جنسي ، همسري ، فرزندي ، خويشاوندي و بيش از 78 درصد متأثر از ناسازگاري زن و شوهر بوده است . ميان آمار طلاق در نقاط روستايي و شهري تفاوت معني داري وجود دارد و هر كدام ويژگي هاي خود را دارند (23) .

بيم هفتم ، بيوگي و بي همسري زنان – ميزان عمومي بي همسري در اثر فوت در ميان زنان در شهر و روستا در تمام سالها بسيار بالاتر از مردان بوده است (24) . با توجه به مشكل اشتغال و عدم استقلال اقتصادي زنان نسبت به مردان و مسؤليت سرپرستي از فرزندان ، اين مسئله از جمله مشكلات عمده آنان مي باشد .

بيم هشتم ، نارسايي بنيه اقتصادي

بين سالهاي 1992 تا 1998،در مقابل 3/8 ميليارد دلاري كه سازمان ملل متحد صرف پروژه هاي حفظ صلح كرده، حدودأ 30 هزار ميليارد دلار توسط دولت هاي عضو سازمان صرف تسليحات و ارتش شده است (25) . استمرار غير منطقي جنگ خانمان سوز ايران و عراق علاوه بر خسارات جاني عظيم، بالغ بر 1000 ميليارد دلار بر گرده مردم تحميل كرده است  . يارانه هنگفتي كه دولت صرف تأمين سوخت مي نمايد موجب افزايش هزينه هاي اقتصادي اكثريت مردمي است كه از وسايل نقليه شخصي محرومند  . مطابق  آماري ناگوار ، ملت  65 ميليوني ايران صاحب 18 ميليارد دلار در آمد نفتي است ؛ با وجود اين بيست و سه ميليون نفرشان زير خط فقر زندگي مي كنند (26). چه بيمي بالاتر از اين كه بخش عمده اي از جامعه ما از فقر رنج مي برند . فقر ريشه اصلي بسياري از مسائل رواني اجتماعي به ويژه در اقشار اطفال ، نوجوانان و زنان است . فقر ، جوانان ، بيكاران و از تحصيل بازماندگان و مجردان و حتي فارغ التحصيلان را سخت تحت سيطره مخوف خود قرار داده است ؛ رده هاي رنجوري كه روز به روز نيز به تعداد آنها افزوده مي شود .

منابع و مأخذ

 1. The First International Workshop on Integrated Approach to Reproductive Health and Family Planning in the Islamic Republic (UNFPA) Isfahan, 31 April-13May2000.

 2. Boyden,Jo, Families Celebration and Hope in a World of Change 1993.

 3. Statistical Indicators for Asia and the Pacific, Volume xxx11,

                                                                                                                                      i.      No2 United Nation-June2002.

 1. رئيسي ،پوران " نقش بهداشت و سلامت در بهره وري خانواده " سمينار خانواده ، انجمن اوليا و مربيان 1373

 2. Queen , Joe "Man s Health " Readers Digest , March 2002 p . 186.

 3.  روزنامه جم مورخ 26/12/80

 4. سياري ، علي اكبر "بررسي كودك آزاري جسماني در مراجعان سه درمانگاه تخصصي اصلي اورژانس تهران " آذر 1379

 5. آقا بيگلويي ، عباس ، آقاجاني ، كامران ،" بررسي پديده همسر آزاري در شهر تهران " ، 1379

 6. همان ، سياري ، علي اكبر

 7. -جوكار ، فرحناز ،غياثي ، شهين " بررسي علل مؤثر همسر آزاري در استان ايلام " اولين همايش آسيب هاي اجتماعي در ايران  11 تا 13 خرداد 81، دانشگاه تهران دانشكده علوم اجتماعي صص 49-50

 8. -خليليان ، علي رضا ، ضرغامي ، مهران ، "خود سوزي در استان مازندران " انديشه و رفتار ، سال هفتم ، شماره 4 ، بهار 1381

 9. كريمي ، آيدا ، " فمينيسم و مسئله تقسيم كار بر مبناي جنسيت " به راهنمايي آباده اي ، سهراب ، تهران 1378 .

 10. معاونت اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه ، دفتر اقتصاد كلان ، گروه جمعيت و منابع انساني ، 1381 ، ص33

 11. حيدري جروده ، مجيد " بررسي شيوه همسر گزيني دختران و پسران شهر مشهد و ارائه الگوهاي كارامد تر ، جهاد دانشگاهي استان خراسان ، دانشگاه مشهد ، 1376

 12. سحر خيز ، عيسي ، نماينده مديران مسؤل مطبوعات ، روزنامه همشهري شماره 3042 17/2/1382 ص22

 13. اعزازي ، مجيد " سه سال گذشت ، تأمين 60 ميليون ايراني ، روزنامه همشهري شماره 272 – 3028 ، 21/1/1382 ص 20 ( حاشيه زندگي )"

 14. احمدي ، محمود " بهره وري و نقش آن در رشد و توسعه صنعت بيمه " فصل نامه آسيا ، تابستان 1381 شماره 22 ، 1381، ص 33

 15. "  پست ترين ناس نفوسي هستند كه بي ثمر در ارض ظاهرند و في الحقيقه از اموات محسوبند " (كلمات مكنونه ) به قول سعدي عليه الرحمه    : عبادت به جز خدمت  خلق نيست                به تسبيح و سجاده و دلق نيست

 16. نشريه گزارش 15/12/77 ، ايضأ : نراقي ، حسن  "جامعه شناسي خودماني "1380

 17. آباده اي ، سهراب " حيات جنسي و خانوادگي فالجين نخاعي " دانشگاه تهران 1357

 18. همان ( گروه جمعيت و منابع انساني برنامه و بودجه ) 1381

 19. بهاري ، فرشاد " ارزيابي و مقايسه كارايي خانواده بين زوج هاي غير طلاق { طبيعي } و در حال طلاق" ، دانشگاه تربيت معلم،  دانشكده  علوم تربيتي 1379

 20. صديق اورعي ، غلامرضا ، " بررسي مشكلات ساختاري خانواده " جهاد دانشگاهي خراسان ، 1376

 21. همان ( برنامه و بودجه ) 1381

 22. 25-Boyden , Joe, 2002 (  همان)

 23. روزنامه بهار شماره 67

افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
قالب نوشته:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

اعلانات

1-آدرس سایت: http://www.javanim.org 

 

همچنين خود جوانان عزيز بايد در پرورش و اصلاح مفاهيمي كه به نظرشان ناقص يا نادرست است اقدام كنند؛ البته با رعايت ادب و احترام نسبت به نويسنده يا هر فرد يا گروه ديگري؛ تا انشاء الله مطالبي كه مطرح مي شود آموزنده و مفيد باشد

2-ارسال عكس: دوستان عزيز مي توانندعكس هاي مناسب اين سايت را ازطريق ايميل زيربراي ما ارسال نمايند.عكس ها توسط خودشما تهيه شده باشد:

lover.loyal@gmail.com

3-مقالات وخواندني هاي مناسب رااز طريق «ارسال نوشته هاي شما» براي ما ارسال نماييد.درج يك خواندني از منبعي ديگر در اين سايت به معناي تأييد صحت آن مطلب يا تأييد منبع آن نيست؛ بلكه هدف، صرفاً توجه به مواردي است كه ممكن است وجود داشته باشد و استمداد از افكار و ايده هاي جوانان در جهت رفع مشكلات احتمالي و استفاده از امكانات و موقعيت هاي مثبت اجتماعي

 

4- لطفاً مقالات و مطالب خواندنی خود را که مناسب این سایت می دانید از طریق گزینه ی ارسال مطالب فوق برای ما ارسال دارید تا در سایت منتشر گردد و مورد استفاده ی همه ی کاربران قرار گیرد. 

5-مطالب جوانیم و نظرات و دیدگاه های دوستان را از طریق صفحه ی فیس بوک جوانیم با آدرس زیر دنبال نمایید:

facebook.com/javanim 

oruspu numarasi canli sohbet numaralari sohbet hatlari telefonda sohbet telefonda sex sohbet numaralari arac muayene dava sorgulama trafik ceza sorgulama isimden numara sorgulama bilinmeyen numaralar