انصاف وارتباط چاپ
پنجشنبه, 21 دی 1385 11:03
تعداد بازدید :3864

چه متعالي وارجمند است شان ومقام دوست داشتني ترين شيء نزد حق؛ يعني آن چه ظهورش درهرقلب، چنان ناري ازعشق ومحبت برآفريند كه نورانيتش عالم ملك وملكوت را فرا گيردوآن چيزي نيست مگر انصاف؛ چنان چه حق درتوصيف اين فضيلت جليل مي فرمايند:« ياابن الروح، احب الاشياء عندي الانصاف لاترغب عنه ان تكن الي راغباً ولاتغفل منه لتكون لي آميناً وانت توفق بذلك ان تشاهد الاشياء بعينك لا بعين العباد وتعرفها بمعرفتك لا بمعرفة احد في البلاد ...»

اما اكنون مي خواهيم بررسي نماييم كه چرا انصاف نيكوترين امر نزد حق است وچگونه هركس بامعرفت خويش ونه با دانش نفس ديگري به آن مي رسد وهمچنين چگونه كمبود اين صفت كماليه در نفوس سبب تضعيف روابط عاطفي ومنطقي ايشان بايكديگر است؟ ازآن جا كه تعريف كلمة انصاف دركلمات مباركه مكنونه به طور جامع ومانع آمده است؛ لذا با تفكر وتعمق درآن مي توان درجهت يافتن پاسخ سوالات مطروحه مددجست.

ازآن جا كه فطرت انسان الهي و حقيقت جوست،  لذا اگردرمعرض تربيت صحيح قرار گيرد، پرورش يافته وصواب را ازناصواب تشخيص خواهد داد. اما اگر زنگار نفس وهوي آن را فرا گيرد هيچ گاه حقيقت هستي بخش رانخواهد يافت. پس اگرانساني سرشت خويش را درمسير اراده حق قرار دهد وتنها دانش وخرد الهي را برگزيند، هرشي را به معرفت خود خواهد شناخت؛ چرا كه اودراين زمان به انصاف دست يافته است؛ انصافي كه باني عشق، محبت، الفت وصميت است؛ زيرا به انسان ديده بصيرت ودانايي مي بخشد. بصيرتي كه وراي كثرت ظواهر را مي بيند وتنها به باطن حقيقي نظر مي كند كه عين وحدت است.

قبل ازپرداختن به عنوان اصلي مقاله بهتر آن است كه ابتدا دربارة سه كلمة كليدي واصلي اين عنوان تحقيق نماييم وآن سه كلمه شامل، رابطه، عاطفه ومنطق مي باشد. ازآن جا كه رابطه به معناي پيوند وعلاقة بين دوتن يادوچيز مي باشد،  لذا رابطه ازتعامل اجتماعي ميان دوتن وياارتباط فردي باافراد متعدد حاصل مي گردد.  عاطفه، مهر،علاقه وشفقت است ومنطقي بودن همانا به معناي درنظر گرفتن همة جوانب قضيه اي مي باشد. شايد بتوان رابطه عاطفي ومنطقي را جمعاً اين گونه معنا كرد: اتصال به فردي يا شيئي براساس تفكر وتوجه همه جانبه به ايشان وهمراه بانهايت شفقت ومهرباني. اما متاسفانه بعضاً ديده مي شود كه نقش عاطفه ومنطق درارتباطات ميان نسل هاي متوالي كم رنگ مي باشد كه نمونه بارز آن رابطه ميان والدين ونسل جوان است. اما به راستي اسباب فراهم شدن چنين روابط ضعيفي چيست وچگونه مي توان درجهت رفع آن اقدام عاجل نمود؟ شايد باز بتوان ازدريچه انصاف به پاسخي براي اين سوال رسيد. انصاف، اصلي مي باشد كه داراي فرعيات فراواني است كه از جمله آن ها مفهوم تفاهم يادرك متقابل مي باشد.

حكايت كنند روزي دوستي مشتاقانه در پي زيارت جمال دوستش درب منزل اوراكوبيد. وقتي كه ازاوسوال شد كيستي گفت منم. دوستش جواب داد چون بااين جواب ميان من وتو جدايي افتاد ومامبدل به من وتوشديم، حاضر نخواهم بود كه درب را به رويت بازگشايم. آن دوست بار ديگر درب معشوق خود را باعشق كوبيد. اين بارزماني كه ازاوسوال شدكيستي؟ پاسخ داد: « تو». شايد اين حكايت مفهوم تفاهم را خوب برما واضح وآشكار سازد؛ اين كه هركدام ازما خودرا درموقعيت زماني، مكاني، روحي، علمي، اجتماعي، سني وفكري ديگران قرار دهيم تاآن ها را خوب درك نموده وآن گاه توقعات وانتظارات خود را به تناسب آن موقعيت ها افزايش ياكاهش دهيم. اين است دريچه اي ازانصاف كه سبب تشديد الفت ومحبت بين بشر است. همين امر سبب مي گردد كه همة ما بصيرت يافته، دروراي كثرت ظاهري، وحدت حقيقي را شاهدوناظر باشيم. شايد بارها شنيده ايم كه درقديم زندگي ها قبيله اي بوده به گونه اي كه همة اقوام در يك مكان زندگي مي كرده اند وهمنشين يكديگر بوده اند وروز به روز بررافت وعطوفت ايشان افزوده مي شده. شايد بتوان يكي ازعلل عمدة آن را پررنگ بودن چنين روحياتي دربين ايشان دانست. اما اين مسئله چندان اهميت ندارد كه مادركنار هم ودرزير يك سقف زندگي نماييم يا نه. بلكه اصل مهم وضروري اين است كه درروابط خود صفات كماليه انصاف، الفت، محبت وتفاهم را ازياد نبريم. بنا براين عاطفه اي كه برگرفته ازعشق ومحبت حقيقي باشد ومنطقي كه موجد تفاهم متقابل است، هر دو، پديده آورندة الفت والتيام ميان نسل هاي مختلف خواهند بود ب. به اميدرسيدن به چنين يومي. 

افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
قالب نوشته:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."